Jak zgłosić szkodę

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego

Kanały zgłoszenia szkody:

 • przez Internet wypełniając formularz online
 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 224 224 224
  (pn-pt 8.00-18.00)

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia autocasco/Start Casco:

 • Znany/nieznany sprawca uszkodził mój pojazd - link do formularza
 • Spowodowałem kolizję - link do formularza
 • Skradziono mi samochód - link do formularza
 • Skradziono mi radio lub inne elementy wyposażenia pojazdu - link
  do formularza

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia OC:

 • Osoba ubezpieczona w Allianz w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uszkodziła mój pojazd - link do formularza

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania

W przypadku gdy zostało uszkodzone Twoje mienie lub włamano się do Twojego mieszkania, zgłoś szkodę telefonicznie za pośrednictwem infolinii +48 224 224 224 dostępnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00–20.00.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody:

 • Zostało uszkodzone moje mienie - link do formularza
 • Włamano się do mojego mieszkania - link do formularza

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance, gdziekolwiek się znajdujesz, o każdej porze dnia i nocy.

 • zgłoszenia telefoniczne pod numerem Infolinii 224 224 224
 • korespondencyjnie, wysyłając formularz zgłoszeniowy do Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance e-mailem na adres szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl

Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania, z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, możesz zgłosić roszczenie:

 • telefonicznie pod numerem Infolinii 224 224 224,
 • korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie do Działu Likwidacji Szkód Mondial Assistance na adres e-mail: szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl

Informacje o wymaganych dokumentach, zostaną podane w odpowiedzi na zgłoszenie szkody przez konsultanta Centrum Operacyjnego Mondial Assistance.

Zgłoszenie szkody z Assistance

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ramach posiadanego ubezpieczenia Car Assistance, Mini Car Assistance, Pakiet Pomocy Direct lub Home Assistance  zadzwoń pod numer Infolinii:

224 224 224

Przykładowe zdarzenia objęte ochroną ubezpieczenia Car Assistance:

 • Wypadek drogowy
 • Kradzież samochodu
 • Zatrzaśnięcie, uszkodzenie kluczyków
 • Brak benzyny
 • Awaria akumulatora
 • Awaria alarmu
 • Awaria oświetlenia
 • Awaria pasów
 • Awaria wycieraczek
 • Awaria ogumienia

Niezbędne dokumenty i proces likwidacji szkody komunikacyjnej

W procesie likwidacji szkody komunikacyjnej niezbędne będą następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • prawo jazdy kierującego pojazdem w chwili szkody,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie sprawcy szkody lub dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy OC (w przypadku szkód zgłaszanych w ramach ubezpieczenia OC sprawcy),
 • polisę AC (dla szkód zgłaszanych z tego ubezpieczenia),
 • komplet kluczyków, pilotów służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą (w przypadku szkód polegających na kradzieży pojazdu).

Proces likwidacji:

 • w ciągu maksymalnie czterech dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia szkody do osoby zgłaszającej zadzwoni nasz rzeczoznawca w celu potwierdzenia miejsca oraz uzgodnienia dogodnego terminu oględzin uszkodzonego samochodu.
 • Rzeczoznawca obejrzy uszkodzony pojazd i sporządzi na miejscu dokumentację fotograficzną zakresu uszkodzeń oraz kalkulację kosztów naprawy. Oznacza to, że w trakcie wizyty naszego specjalisty klient uzyska nie tylko informacje na temat zakresu naprawy, ale również jej przewidywanego kosztu. Nasz rzeczoznawca udzieli również wszelkiej pomocy w wypełnieniu druku zgłoszenia szkody oraz odbierze od Klienta dokumenty niezbędne dla dalszego procesu likwidacji szkody.
 • Po wykonaniu oględzin przez rzeczoznawcę, dalszy proces obsługi szkody odbywa się w Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka. Wszelkich informacji i niezbędnych wyjaśnień na temat procesu likwidacji szkód na bieżąco udzieli Państwu nasze Call Center.

Wypłata odszkodowania

Przelew na wskazane konto jest najdogodniejszą i najszybszą formą rozliczenia należności. Kwota odszkodowania jest przelewana na wskazany rachunek bankowy już następnego dnia po zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Istnieje możliwość wskazania adresu pocztowego, na który odszkodowanie zostanie wypłacone przekazem pocztowym.

Szukasz ubezpieczenia?

Bezpłatnie zadzwonimy do Ciebie.

box_zgloszenie_szkody_online