Polityka Cookies i Polityka Prywatności

Polityka Cookies

1. Polityka cookies określa podstawowe zasady związane ze stosowaniem plików cookies na naszym Serwisie (stronach internetowych), którego operatorem jest Allianz Polska Services Sp. z o.o. na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa).

2. Przyjęcie od Państwa zgody na przechowywanie plików cookies wynika z przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

3. Pliki cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

4. Wykorzystywane pliki cookies pozwalają lepiej spełnić oczekiwania Użytkowników serwisu poprzez, zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji.Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji.

5. Celem zbierania plików cookies nie jest identyfikacja Użytkownika Serwisu lecz w szczególności zapewnienie jego wygody m.in. dzięki utrzymywaniu sesji lub zapamiętywaniu aktywności Użytkownika na naszych stronach internetowych co ułatwia późniejsze korzystanie z nich a także zbieraniu statystyk dla lepszego dopasowania struktury tych stron dla wygody Użytkowników.

6. Pliki cookies mogą służyć także w celach dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, realizacji kampanii reklamowych a także integracji serwisu z portalami społecznościowymi.

7. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Pliki cookies na stronach Serwisu co do zasady nie zbierają danych osobowych z wyjątkiem przede wszystkim sytuacji gdy Użytkownik tak postanowi klikając odpowiedni przycisk, przykładowo przy wypełnianych formularzach.

9. Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w ramach spełnienia określonych celów lub funkcji dla Użytkownika i podlegają właściwej ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. W serwisie są zbierane w szczególności trzy rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
  • podmiotów zewnętrznych – które pozwalają przede wszystkim dostosować reklamy do preferencji użytkowników lub są wykorzystywane statystycznie (m.in. google analytics)

11. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

12. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

13. W przypadku zmiany postanowień Polityki cookies, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do niniejszych zapisów.

Polityka Prywatności

1. Wszelkie prawa do niniejszego serwisu internetowego, w tym w szczególności do znaków towarowych, przysługują wyłącznie Allianz Polska Services Sp. z o.o. (Allianz Polska Services); żadna z części serwisu internetowego nie może być w szczególności kopiowana, modyfikowana, transmitowana elektronicznie bez uprzedniej zgody Allianz Polska Services.

2. Zawartość serwisu internetowego jest chroniona prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity DzU 03.119.1117 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity DzU 03.153.1503 z późn. zm.).

3. Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie stanowią propozycji lub oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego www.allianzdirect.pl.

4. Allianz Polska Services nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przedstawionych danych i informacjach. Allianz Polska Services nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

5. Allianz Polska Services nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, nie stanowiących własności Allianz Polska Services, do których linki zostały zamieszczone w serwisie internetowym.

6. Allianz Polska Services zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych w serwisie internetowym, jak również informuje, iż wszelkie zmiany wiadomości umieszczonych w serwisie internetowym mogą być podawane z opóźnieniem. Za skutki wynikające z opóźnienia w umieszczeniu aktualizacji wiadomości w serwisie internetowym, Allianz Polska Services nie ponosi odpowiedzialności.

7. Dane osobowe podane przez użytkownika w serwisie internetowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity DzU 02.101.926 z późn. zm.) w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia, rozliczeń z agentami ubezpieczeniowymi oraz marketingu usług administratora danych. Użytkownikowi serwisu internetowego przysługuje prawo dostępu i poprawiania danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia. Wskazane żądanie należy zgłosić:

  • telefonicznie – poprzez infolinię Allianz Direct pod numerem telefonu (22) 567 67 67
  • wysyłając oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego
  • wysłać oświadczenie pocztą na adres: Allianz Polska Services Sp. z o.o., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

W każdym przypadku w celu identyfikacji należy podać w zgłoszeniu: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, a także adres e-mail i numer telefonu, na który otrzymują Państwo korespondencję.

8. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy procesu zawierania umowy ubezpieczenia przez użytkownika serwisu internetowego drogą elektroniczną.

9. Obliczanie składki ubezpieczenia wymaga podania przez ubezpieczającego parametrów wpływających na wysokość składki, takich jak: marka pojazdu, rok produkcji pojazdu, data urodzenia ubezpieczającego pojazd, płeć ubezpieczającego pojazd, kod pocztowy miejsca zameldowania ubezpieczającego pojazd. Dane te są zapisywane w cookie na komputerze użytkownika w celach jego rozpoznania i dostosowywania wyświetlanych treści.  Użytkownik po wykonaniu obliczenia składki może usunąć cookie tych domen ze swojego komputera. W tym celu z menu "Narzędzia" należy wybrać opcję "Usuń/Wyczyść historię przeglądania", a następnie wybrać „Pliki cookie”.

 

Szukasz ubezpieczenia?

Bezpłatnie zadzwonimy do Ciebie.

Title