Ubezpieczenie Informacji prawnej

Ubezpieczenie Informacja Prawna otrzymasz w Allianz w cenie polisy OC i Autocasco. Masz zapewnioną możliwość konsultacji telefonicznej z prawnikiem, który udzieli ustnej informacji prawnej związanej z Twoim samochodem.

Wróć do kalkulacji

Po obliczeniu składki można zamówić wysłanie wyniku kalkulacji e-mailem lub SMS-em. Otrzymuje się wówczas unikalny identyfikator, który pozwala na powrót do tej kalkulacji i zakup ubezpieczenia w późniejszym terminie. Jeśli masz już numer swojej kalkulacji i chcesz teraz do niej powrócić, kliknij: "Wróć do kalkulacji", podaj otrzymany identyfikator i kontynuuj kupowanie polisy.

 

Na jaką pomoc możesz liczyć 

 • Z polisą OC lub AC w Allianz masz zapewniony dostęp do infolinii prawnej.
 • W razie kolizji, sprzedaży pojazdu, podczas podróży za granicą oraz w innych sytuacjach związanych z pojazdem możesz telefonicznie porozmawiać z prawnikiem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
 • Na podstawie opisu sytuacji prawnik udzieli Ci ustnej informacji prawnej.
 • Allianz zorganizuje i pokryje koszty udzielenia informacji.

Z informacji prawnej możesz korzystać w przypadku:

 • zdarzenia komunikacyjnego, wywołującego odpowiedzialność karną albo wykroczeniową ubezpieczonego lub wywołującego odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczonego na mocy przepisów prawa i w którym uczestniczy pojazd wymieniony w dokumencie ubezpieczenia,
 • zdarzenia komunikacyjnego, powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą osoby trzeciej względem ubezpieczonego,
 • całkowitego lub częściowego przeniesienia prawa własności pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia.

Dzięki ubezpieczeniu Informacja prawna otrzymasz niezbędne informacje, m.in.: 

 • udostępnimy Ci drogą elektroniczną wzory umów cywilnoprawnych, bezpośrednio związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego
 • udostępnimy Ci drogą elektroniczną aktualne oraz historyczne akty prawne
 • prześlemy informacje teleadresowe o jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych oraz prokuratury,
 • prześlemy informacje teleadresowe o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach,
 • przekażemy informacje o odmiennościach regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

Jak skorzystać z tego ubezpieczenia 

Gdy musisz skorzystać z Informacji prawnej
 • przygotuj polisę OC lub Autocasco, na której znajduje się numer polisy Informacja Prawna
 • niezwłocznie zgłoś telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do polskojęzycznej centrali przedstawiciela Allianz
 • połączenia telefoniczne można wykonywać na koszt przedstawiciela Allianz: 
  Coris Lex Services Sp. z o.o.
  ul. Sienna 73 
  00- 833 Warszawa
  tel. +48 22 568 98 98
  faks +48 22 568 98 99

 

Szukasz ubezpieczenia?

Bezpłatnie zadzwonimy do Ciebie.