Ubezpieczenia NNW

NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie NNW zapewni kierowcy i pasażerom szybką wypłatę świadczenia w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu poniesionego w wyniki wypadku. Można je zawrzeć na kwotę 10 000, 30 000, 60 000, 100 000 złotych.

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w liczbie zgodniej z dowodem rejestracyjnym, którzy ulegli wypadkowi w Polsce lub za granicą.

Wróć do kalkulacji

Po obliczeniu składki można zamówić wysłanie wyniku kalkulacji e-mailem lub SMS-em. Otrzymuje się wówczas unikalny identyfikator, który pozwala na powrót do tej kalkulacji i zakup ubezpieczenia w późniejszym terminie. Jeśli masz już numer swojej kalkulacji i chcesz teraz do niej powrócić, kliknij: "Wróć do kalkulacji", podaj otrzymany identyfikator i kontynuuj kupowanie polisy.

 

Kiedy potrzebne jest ubezpieczenie NNW?

To ubezpieczenienie przyda się, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego odniesiesz trwały uszczerbek na zdrowiu. Dotyczy to nie tylko sytuacji związanej z ruchem pojazdu, ale także zdarzeń zaistniałych podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, bezpośrednio przy jego załadowaniu lub wyładowaniu a także podczas zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu.

Pokryjemy koszty leczenia związane z nieszcześliwym wypadkiem.  

Dzięki świadczeniu z polisy NNW uzyskasz wsparcie finansowe, które przeznaczysz na dowolny cel - specjalistyczne badania, operacje plastyczne, rehablitację czy pokrycie braków finansowych zwiazanych z absencją.   

Na jaką sumę możesz liczyć?

Allianz gwarantuje szybką wypłatę pieniędzy, przysługujących posiadaczom polisy NNW. Suma ubezpieczenia NNW wynosi standardowo 10 000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.
W szczególnych przypadkach, o których mowa Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW suma na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu może wynieść nawet 20 000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby (patrz: OWU).

W przypadku śmierci suma ubezpieczenia NNW to kwota 5000 zł. Ta ostatnia wypłacona zostanie osobie uposażonej lub członkom rodziny w porządku określonym przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW (patrz: OWU).

Allianz zobowiązuje się także do pokrycia kosztów leczenia osoby objętej ubezpieczeniem NNW, która ucierpiała w wyniku wypadku.

Kupując ubezpieczenie przez telefon, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia NNW na wyższe sumy - 50 0000 a nawet 100 0000 zł 

 

Wariant - suma ubezpieczenia 10 000 30 000 50 000 100 000
w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu dla każdej ubezpieczonej osoby 10 000 30 000 50 000 100 000
podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu dla każdej ubezpieczonej osoby 20 000 60 000 100 000 200 000
na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku dla każdej ubezpieczonej osoby 5 000 15 000 25 000 50 000

Wygodne formy płatności

Składkę za ubezpieczenie NNW uiszcza się jednorazowo, możesz skorzystać z dowolnej formy płatności.

Płatnośći możesz dokonać

  • przelewem - bezpośrednio z banku internetowego (mBank, Inteligo, Multibank, BZ WBK, Nordea, Bank BPH),
  • za pomocą karty kredytowej (Visa i MasterCard)
  • w sposób tradycyjny na poczcie
  • w oddziale banku,
  • w sklepie lub w innym wyznaczonym miejscu.
     

 

Szukasz ubezpieczenia?

Bezpłatnie zadzwonimy do Ciebie.