Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym

OC kojarzone jest najczęściej z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Coraz większą popularnością cieszy się OC w Życiu Prywatnym. Nie bez przyczyny. Jest wprawdzie dobrowolne, lecz można je dopasować do własnego stylu życia. Postaw na OC w życiu prywatnym w Allianz Direct.

 • Wyposażenie
 • Wyposażenie + OC
 • Mury
 • Mury + OC
 • Mury + Wyposażenie
 • Mury + Wyposażenie + OC
 • OC

Kto może skorzystać z OC w Życiu Prywatnym?

Przedmiotem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest odpowiedzialność cywilna Osób Ubezpieczonych za szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich rzeczom oraz następstwa tych szkód.

Ochroną ubezpieczenia OC na Każdy Dzień w Allianz Direct można objąć również członków rodzin osoby ubezpieczonej, osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, a także osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego. Może to być opiekunka dla dzieci, pomoc domowa a nawet ogrodnik.

OC w Allianz Direct mogą zostać objęte zarówno osoby z polskim obywatelstwem, jak i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski lub na zamieszkanie na czas oznaczony.

Wysoki Standard bezpieczeństwa w Allianz Direct

OC na Każdy Dzień to wysoko ustawiona poprzeczka bezpieczeństwa już od wariantu Standard.

Dzięki Allianz, nie musisz się martwić o szkody powstałe w wyniku prowadzenia gospodarstwa domowego lub wyrządzone przez dzieci czy osoby chore, które znajdują się pod Twoją opieką. Dla Allianz Standard bezpieczeństwa oznacza także pełną ochronę Twojego odpoczynku i hobby. Dlatego już wariant podstawowy Ubezpieczenia OC na Każdy Dzień obejmuje także szkody, które mogą wyrządzić domowe zwierzęta (z wyjątkiem psów i koni), lub te, które mogą powstać podczas amatorskiego uprawiania sportu, w trakcie wycieczek rowerowych a nawet przy zabawie zdalnie sterowanym modelem, bezzałogowym balonem czy latawcem.

Jesteś amatorem sportów wodnych? W Allianz rozumiemy ludzi z pasją, dlatego nasze OC obejmuje także szkody, jakie mogą pojawić się w wyniku korzystania z kajaków, łódek wiosłowych, rowerów wodnych, desek do windsurfingu, a nawet żaglówek o powierzchni żagla do 10 m2

Ochrona na Każdy Dzień - wariant Optymalny

Wariant Optimum ubezpieczenia OC w Allianz Direct pozwala rozszerzyć ochronę gwarantowaną w wersji Standard na szkody związane z odpowiedzialnością najemcy, powstałe na skutek pożaru, eksplozji i zalania budynku czy pomieszczenia. Dotyczy on również odpowiedzialności za zatrudnienie pomocy domowej.

Oprócz Twojego domowego zacisza, OC w Allianz Direct może objąć dodatkowe pomieszczenia lub nieruchomości, które posiadasz lub wynajmujesz.

Wariant Optimum naszego OC pozwala cieszyć się posiadaniem psów (także tych uważanych za agresywne) czy koni, nie troszcząc się o szkody, jakie mogą z tego wyniknąć. Wariant ten to doskonałe zabezpieczenie dla osób posiadających jachty i żaglówki o powierzchni żagla od 10 m2 do 100 m2, jak również łodzie motorowe o mocy silnika do 92kW.

Jak pojemny pakiet ochrony oferują warianty Standard i Optimum ubezpieczenia na Każdy dzień, możesz przekonać się czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia (patrz: OWU).

Allianz Direct - rekordowe sumy gwarancyjne

Ubezpieczenie OC Na Każdy Dzień może być zawarte na jedną z trzech sum gwarancyjnych: 100 000 zł, 200 000 zł lub 300 000 zł. Wybierając OC w Allianz Direct możesz też być pewny, że limity odpowiedzialności będą dostosowane do realiów Twojego życia (patrz: OWU).

Czego nie obejmuje OC w życiu prywatnym?

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem rzemiosła lub zawodu, pełnieniem służby, sprawowaniem urzędu lub funkcji w związkach i zrzeszeniach. Za czynności życia prywatnego nie uważa się również uprawiania sportów wyczynowych i powietrznych oraz uczestnictwa w polowaniu.

Korzystaj ze zniżek w Allianz Direct - im więcej produktów, tym mniej płacisz

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem mieszkania, lecz od razu chciałbyś korzystać ze zniżek? Wybierz Allianz Direct.

U nas cenę ubezpieczenia możesz obniżyć nawet o 15% już „na dzień dobry”, jeśli zdecydujesz się na jednorazową opłatę ubezpieczenia z trzyletnim okresem ochronnym lub 10% przy polisie obowiązującej dwa lata. To jednak nie wszystko. Interesuje Cię kilka produktów ubezpieczeniowych – dzięki zakupom pakietowym w Allianz Direct możesz liczyć na zniżkę nawet do 15%.

Nie zapominamy też o naszych stałych klientach. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Allianz Direct zapłacisz do 20% mniej!

Wygodne formy płatności

Chronimy Twoją prywatność, lecz cenimy również Twój czas. Dlatego ubezpieczenie mieszkania oraz OC w życiu prywatnym w Allianz Direct można zawierać na okres roku, dwóch lub trzech lat. Składkę za ubezpieczenie można opłacić jednorazowo lub w kilku wygodnych ratach.

Nie ograniczamy Cię żadną formą płatności. Przelew możesz wykonać bezpośrednio z banku internetowego (mBank, Inteligo, Multibank, BZ WBK, Nordea, Bank BPH), za pomocą karty kredytowej (Visa i MasterCard) lub w sposób tradycyjny na poczcie, w oddziale banku, w sklepie lub w innym wyznaczonym miejscu.

 • Wyposażenie
 • Wyposażenie + OC
 • Mury
 • Mury + OC
 • Mury + Wyposażenie
 • Mury + Wyposażenie + OC
 • OC
Szukasz ubezpieczenia?

Bezpłatnie zadzwonimy do Ciebie.